DBS – Deep Brain Stimulation

Välkommen till Enheten för Deep Brain Stimulation vid Norrlands Universitetssjukhus.
DBS är en förkortning för ”Deep Brain Stimulation”, dvs. djup hjärnstimulering. Metoden innebär att man opererar in ett system för att med hjälp av elektrisk ström blockera felaktiga nervsignaler i ett litet område i hjärnan. Operationen utförs med stereotaktisk funktionell neurokirurgi. Den moderna typen av dessa operationer föddes i Umeå och i Grenoble (Frankrike) för omkring 30 år sedan. DBS är idag en etablerad behandling och sannolikt det område som utvecklas fortast inom neurokirurgin. Mer än 150 000 patienter har opererats i världen och nya indikationer och tekniker tillkommer hela tiden.

Enheten för DBS vid Norrlands Universitetssjukhus

DBS kräver kompetens och engagemang från flera håll. För att kunna möta den ökade efterfrågan och erbjuda en behandling på högsta nivå har vi skapat en av världens få sammanhållna enheter för Deep Brain Stimulation vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Detta är också idag ett av NUS profilområden. Enheten innebär ett fördjupat och intimt samarbete mellan neurokirurger, neurologer, psykiatriker, DBS-sköterskor, neuropsykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped gällande patienter som behandlas med DBS.

Vi har erfarenhet från drygt 550 patienter opererade med DBS i Umeå. Vidare har vi flera internationellt ledande experter anställda i perioder för att låta oss ta del av erfarenheterna från mångdubbelt fler patienter. Vi bedriver en omfattande forskning och våra medarbetare har genom åren producerat mer än 250 vetenskapliga artiklar inom detta område.

Bild på DBS-team

Relaterat

Meny