Kontaktinfo

Vänligen notera att vi inte har möjlighet att diskutera behandling och liknande frågor utan en specialistvårdsremiss. Egenvårdsremiss är ej möjligt för denna typ av behandling, och vi har inte möjlighet att starta en utredning baserat på en vanlig remiss från exempelvis distriktsläkare, utan en specialistvårdsremiss från ditt landsting är nödvändig.

Specialistvårdsremissen skickas av ansvarig läkare till:

Neurocentrum
DBS-enheten
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Gällande OCD skickas också en specialistvårdsremiss till:

Neurocentrum
Psykiatriska kliniken
Remissenheten
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

För övriga frågor:
e-post: neurocentrum.dbs@vll.se

Orienteringskarta

Orienteringskarta

Meny