main image

DBS

Deep Brain Stimulation

DBS – Deep Brain Stimulation

Välkommen till Enheten för Deep Brain Stimulation vid Norrlands Universitetssjukhus. DBS är en förkortning för ”Deep Brain Stimulation”, dvs. djup
hjärnstimulering. Metoden innebär att man opererar in ett system för att med hjälp av elektrisk ström blockera felaktiga nervsignaler i ett litet område
i hjärnan. Operationen utförs med stereotaktisk funktionell neurokirurgi.

Bred kompetens

DBS kräver kompetens och engagemang från flera håll. För att kunna möta den ökade efterfrågan och erbjuda en behandling på högsta nivå har vi skapat en av världens få sammanhållna enheter för Deep Brain Stimulation vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Detta är också idag ett av NUS profilområden. Enheten innebär ett fördjupat och intimt samarbete mellan neurokirurger, neurologer, psykiatriker, DBS-sköterskor, neuropsykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped gällande patienter som behandlas med DBS.

Stor erfarenhet

Vi har erfarenhet från drygt 550 patienter opererade med DBS i Umeå. Vidare har vi flera internationellt ledande experter anställda i perioder för att låta oss ta del av erfarenheterna från mångdubbelt fler patienter. Vi bedriver en omfattande forskning och våra medarbetare har genom åren producerat mer än 250 vetenskapliga artiklar inom detta område.

DBS – Deep Brain Stimulation

DBS för Parkinson

DBS för Dystoni

DBS för Essentiell tremor

What is DBS

DBS For essential tremor

DBS for dystonia

DBS for Parkinson’s disease

DBS for obsessive-compulsive disorder

DBS for referring physicians 1

DBS for referring physicians 2

Welcome to the Stereotactic Academy

Meny